Pěkně podle abecedy (2. vydání)

Aktualizované vydání "Pěkně podle Abecedy"

Nemohl jsem malým dětem
psát písmenka letem světem,
uspořádal jsem je tedy:
Pěkně podle Abecedy

Vím, že všichni rodiče chtějí dát dětem jen to nejlepší. Jenže tím nejlepším je přece vzdělání a jejich vlastní čas. A základem všeho vzdělání je čtení. Protože ten, kdo umí dobře číst, snadno získává informace, umí se správně vyjadřovat, rozšiřuje si přitom slovní zásobu a se získanými znalostmi dokáže úspěšněji čelit všem nástrahám života. Aby děti četly, tak se to musí nejprve naučit, a to nejlépe hravou formou, kdy si dítě hraje, a ani nevnímá, že se učí. Vždyť každé malé dítě si velice rádo prohlédne obrázky a chce vědět, co která písmenka znamenají. A tak mu maminka přeslabikuje nadpis v knížce, kterou mu zrovna čte. Tím zvědavost dítěte i touha po čtení a vědění nadále poroste. Zároveň tak buduje v dítěti hezký vztah ke knihám.

Kniha Pěkně podle abecedy je právě tou knihou, která dětem poznávání písmen a základům čtení velmi napomůže, a to jak zábavnými říkankami o písmenkách, tak i výmluvnými ilustracemi. Kniha pomůže dítěti při pilování výslovnosti, rozšíření jeho slovní zásoby a usnadní mu vstup mezi čtenáře. Díky milým říkankám si procvičí paměť a naučí se správně mluvit. A ...

K čemu slouží lidem čtení?
K zábavě i poučení!

V srpnu vydalo nakladatelství Edika, které je součástí nakladatelské
skupiny Albatros media, moji knihu pro začínající čtenáře. Nazval jsem
ji Pěkně podle abecedy. Původní, již rozebraný náklad prodělal zásadní
změny jak formátu a ilustrací, tak i některých textů. Nové ilustrace
maloval Karel Krabat. Věřím tomu, že pokud bylo původní vydání velmi
pěkné, nové je přímo nádherné a i texty se blíží zásadě J.A. Komenského
„Škola hrou“.
Jak moc si budou děti na začátku své cesty ve vzdělávání hrát,
to již nechám na nich…

UKÁZKA 

https://www.kkdvyskov.cz/deti-pokrtily-novou-knihu-basnicek