Naši ptáci

Říkanky jsou pro děti předškolního a mladšího školního věku hlavním zdrojem aktivního poznávání světa. Jednoduché básničky o ptáčcích, doprovázené jejich obrázky a fotografiemi, mohou k tomuto poznávání přispět.

Říkanky doplňují také různé otázky a úkoly. Ty pak mohou dospělí využít při komunikaci s dětmi a vést tak děti nejen k zájmu o ptáky, ale o přírodu vůbec.

V publikaci jsou zařazeny i černobílé kopie obrázků, které slouží jako omalovánky. Ty mají pomoci k  pozornějšímu pohledu na jednotlivé detaily ptáků, ale také k rozvoji grafomotorických dovedností.

Více i s náhledem ZDE